FIRMY ZESPOŁY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności i Polityka Cookies serwisu Polstars.pl

Art. 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa, w jaki sposób serwis Polstars.pl, którego Administratorem danych osobowych jest Polstars Media spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 71/19, NIP 7831693937, REGON 302277216, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników serwisu Polstars.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Dane zebrane podczas Rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej przez Strony Umowy. Jeżeli przy procesie Rejestracji albo w innym momencie świadczenia usługi zadeklarowana zostanie chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym newslettera) lub akceptacji plików cookies, zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu wysłania tych informacji lub zbierania informacji o Użytkowniku za pomocą plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych oraz wyłączyć za pomocą swojej przeglądarki internetowej akceptację plików cookies.
 4. Dane zbierane automatycznie o Użytkownikach mogą zostać użyte do analizy ich zachowań w Serwisie, analizy danych demograficznych korzystania z usługi lub do personalizacji zawartości Serwisu.
 5. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między Serwisem a Użytkownikami będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
 6. Serwis może wykorzystać adresy IP, z których Użytkownicy korzystają z Serwisu, w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Art. 2

 1. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Udostępnienie tych danych, poza sytuacjami, w których Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie ich osobie trzeciej, może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności wskutek decyzji organów administracji lub postanowień sądowych.
 2. Podczas świadczenia usługi Serwis może organizować konkursy lub promocje. W takiej sytuacji dane kontaktowe Użytkowników mogą zostać wykorzystane w celu ich przeprowadzenia.
 3. Serwis zapewnia Użytkownik możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i Regulamin. Użytkownicy mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, jak również gdy jest to podyktowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Serwisu, naruszył istotne postanowienia Regulaminu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

Art. 3

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika użyte przy Rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych danych w niezbędnym zakresie.
 2. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. Mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki (lub jej karty), natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i mogą służyć do przechowywania informacji takich jak Login i Hasło, pozwalając przyspieszyć i ułatwić korzystanie z Serwisu. Pliki cookies mogą posłużyć m.in. do:
 3. korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. umożliwiając uwierzytelnienie logowania Użytkownika w Serwisie,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez umożliwienie wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 5. zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 6. utrwalenia ustawień Użytkownika i personalizacji Serwisu.
 7. Administrator Serwisu może stosować pliki cookies m.in. do:
 8. utrzymywania sesji Użytkownika po jego wcześniejszym zalogowaniu,
 9. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika,
 10. tworzenia statystyk korzystania z Serwisu,
 11. pozyskiwania i opracowywania danych statystycznych i operacyjnych.
 12. Administrator informuje, że Użytkownik, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies. Administrator wskazuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na dostępność niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zmniejszyć satysfakcję z korzystania z Serwisu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne Użytkownik ma prawo zdecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiedni wybór ustawień w oknie swojej przeglądarki.

 

Art. 4

 1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies nie dotyczy żadnych usług lub towarów, które zostały zamieszczone w Serwisie przez osoby trzecie (inne niż Administrator). Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.
 3. W razie dodatkowych pytań, dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@polstars.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość